Kaj počnemo?

POGOVORI

So mesečna srečanja na katerih obravnavo pereče družbene teme z vidika napredne socialne demokracije. Pogovori so sestavljeni iz omizja in občinstva.

AKADEMIJA

Akademijo predstavljajo srečanja, ki so predvsem namenjena predvsem širjenju znanja, mnenj, progresivnih konceptov in socialno demokratske misli.

LABORATORIJ

Progresivni laboratorij bo namenjen razvoju idej, raziskavam in publiciranju na področju tematik, ki jih v društvu obravnavamo.

Razvojno sodelovanje EU glede na Agendo 2030

Izzivi globalnega razvoja silijo EU in njene partnerje k širitvi perspektive ter k prepoznavanju dejavnikov trajnostnega razvoja. Spodbujajo nas tudi k razvijanju novih in ustvarjalnih načinov implementacije, ki bi nam lahko omogočili, da uspešno dosežemo 17 ciljev trajnostnega razvoja, o katerih se je leta 2015 dogovorila globalna skupnost. Na podlagi tega je EU izdala Novo evropsko soglasje o razvoju: Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost. Gre za evropski prevod načel in ciljev, dogovorjenih v Agendi 2030. Poleg tega je to…

Read More

Seminar Ones to Watch

Fundacija za evropske progresivne študije (FEPS) je po Pragi, Varšavi, Budimpešti in Sofiji skupaj z Društvom Progresiva tudi v Ljubljani organizirala seminar Ones to Watch. Tako smo med 7. in 9. septembrom gostili več kot 30 progresivnih politikov in političark iz Srednje in Vzhodne Evrope, ki so bili/e v svoji domovini izvoljeni/e na različne funkcije. V okviru seminarja, ki je bil osredotočen na stanje EU, s poudarkom na vlogi Srednje, in Vzhodne Evrope pri prihajajočih volitvah v EP leta 2019,…

Read More

Vloga Evropske unije pri uresničevanju Trajnostnih razvojnih ciljev

V petek, 7. julija je v Bruslju potekala konferenca na temo razvojnega sodelovanja Evropske unije s preostalimi deli sveta. Večina razprav se je vrtela okoli vloge Evropske unije pri uresničevanju Trajnostnih razvojnih ciljev, ki so jih sprejeli Združeni narodi leta 2015 in so nasledniki milenijskih razvojnih ciljev. Jernej Pikalo se je kot predstavnik Progresive v okviru konference udeležil razprave, ki jo je organizirala Evropska mreža političnih fundacij (ENoP), katere član Progresiva je. Razprava se je vrtela okoli vprašanja kakšna naj…

Read More

Vzajemni in zadružni pristop urejanja ekonomije in družbe

Foundation For European Progressive Studies (FEPS), Društvo Progresiva ter britanski zadružni think-tank Mutuo so pripravili tokratni progresivni pogovor: “Prihodnost dela – vzajemni in zadružni pristop urejanja ekonomije in družbe”. Naš gost je bil Peter Hunt, britanski laburistični politik, zadružni aktivist in mislec. Med leti 1998 in 2008 je bil generalni sekretar stranke the Co-operative Party, ki od leta 1927 na volitvah nastopa skupaj z The Labour Party. Je ustanovitelj in izvršni direktor think tanka Mutuo (www.mutuo.coop) vodilnega zagovornika vzajemnih družb,…

Read More

Osvobodilna fronta – druga generacija

Letošnji letnik Progresivne Akademije smo nadaljevali s pogovorom o zgodovinski vlogi Osvobodilne fronte. V luči dneva upora proti okupatorju smo na pogovor povabili hčere in sinove ustanoviteljev in kasneje tudi članov Izvršnega odbora Osvobodilne fronte. Pogovarjali smo se z: Živa Vidmar dr. Marjetka Kidrič dr. Anton Bebler dr. Marko Polič Pogovor bo vodil dr. Igor Lukšič, redni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Read More

Prihodnost dela, ekonomija souporabe

Progresivni pogovor Prihodnost dela, ekonomija souporabe je bil nadaljevanje konference Prihodnost dela, socialna in pravna varnost, ki smo jo 20. februarja 2017 organizirali, skupaj s Foundation For European Progressive Studies (FEPS), ob svetovnem dnevu socialne pravičnosti. Na pogovoru so se nam bodo pridružili: dr. Rudi Klanjšek, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru dr. Peter Merc, Lemur legal Zala Turšič, Sindikat Mladi plus Urša Pogačnik, Zelemenjava Mark Boris Andrijanič, Uber.

Read More

Prihodnost dela – Socialna in pravna varnost

Na konferenci “Prihodnost dela – socialna in pravna varnost”, ki smo jo organizirali skupaj s Foundation For European Progressive Studies (FEPS), smo obravnavati družbene, socialne in politične spremembe, ki se nam obetajo zaradi tehnološke in digitalne revolucije. Kakšne bodo nove oblike dela? Kako se bo spremenila organizacija dela? Kaj bo prineslo skrajševanje delovnega časa? Je tudi v Sloveniji čas za skrajševanje delovnega časa? Kako lahko zagotovimo pravičnejšo prerazporeditev ustvarjenega? Kako naj se opredelimo do UTD? Na našteta in mnoga druga vprašanja…

Read More

Je bil Prešeren socialdemokrat?

Letošnji letnik Progresivne Akademije smo odrli s pogovorom o zgodovini socialne demokracije. V luči kulturnega praznika smo odgovorili tudi na vprašanje, ki si ga zastavljamo že v naslovu: „Je bil Prešeren socialdemokrat?“ Pogovarjali so se: dr. Cvetka Hedžet Toth, redna profesorica na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, – dr. Jernej Pikalo, redni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in dr. Lev Kreft, redni profesor na Filozofski fakulteti univerze v Ljubljani. Pogovor je vodil dr. Igor Lukšič, redni…

Read More

Sodobna etizacija sveta

Bratovščina med ekonomijo in kulturo Proti tiraniji vrednot Več kot utrudljivo je poslušati, da je zdajšnja kriza »kriza vrednot«. Od kod to in zakaj? Zakaj se je med nas pritepla ta čudna zgodba, ki so ji ljudje pripravljeni verjeti in jo patološko upoštevati – celo vodilni politiki. Že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je na čedalje bolj očitne tendence restavracije kapitalizma odzivala tudi teorija in se vse do danes; najprej v zahodnem svetu kot novokonzervativizem, ki je postopoma začel…

Read More
Kontakt

Društvo za razvoj političnega prostora
Progresiva

Trubarjeva 79
1000 Ljubljana

info@progresiva.si

Naroči se na progresivne novice!