Kaj počnemo?

POGOVORI

So mesečna srečanja na katerih obravnavo pereče družbene teme z vidika napredne socialne demokracije. Pogovori so sestavljeni iz omizja in občinstva.

AKADEMIJA

Akademijo predstavljajo srečanja, ki so predvsem namenjena predvsem širjenju znanja, mnenj, progresivnih konceptov in socialno demokratske misli.

LABORATORIJ

Progresivni laboratorij bo namenjen razvoju idej, raziskavam in publiciranju na področju tematik, ki jih v društvu obravnavamo.

Pravičnost v 21. stoletju: Razprave o pravičnosti v trenutnih družbenih razmerah

V okviru projekta »Pravičnost v 21. stoletju«, ki ga je Društvo Progresiva v sodelovanju z Inštitutom dr. Janeza Evangelista Kreka, Inštitutom NOVUM in Povodom, zavodom za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi ter pod pokroviteljstvom Evropske mreže političnih fundacij izvajalo v letih 2021 in 2022, je izšla publikacija z zbranimi razpravami o pravičnosti v trenutnih družbenih razmerah. Namen projekta in pričujoče publikacije je bil osvetliti aktualno družbeno situacijo in odpreti razpravo o pravičnosti kot o konceptu, ki ureja odnose…

Read More

Neenakost v Evropskem semestru

Evropski semester je mehanizem s katerim Evropska komisija izvaja letni nadzor uspešnosti držav članic pri ekonomskih in zaposlitvenih politikah ter makroekonomskih in fiskalnih politikah. Od letošnjega leta naprej bo evropski semester ključno orodje s katerim bo Evropska komisija nadzorovala kako bodo države članice izvršile načrte okrevanja in vzdržljivosti – torej načrte, ki jih bodo države članice uporabile za okrevanje po COVID pandemiji. Ker je pandemija pokazal kako šibke so naše države blaginje in kako šibki so nekateri segmenti populacije, kot…

Read More

Progresivna Akademija

Progresivna akademija je izobraževalni program za mlade aktiviste/ke progresivne levice v Sloveniji, ki ga skupaj pripravljata Friedrich Ebert Stiftung Zagreb in Društvo Progresiva. ZAKAJ NA PROGRESIVNO AKADEMIJO? Sodelovanje na Progresivni akademiji mladim omogoča spoznavanje aktualnih političnih in družbenih problemov v Sloveniji, Evropi in v svetu, razvijanja sposobnosti kritičnega mišljenja, razpravljanja in oblikovanja lastnih idej o aktualnih temah skozi soočenje drugih mišljenj in ob podpori strokovnjakov, srečanja z drugimi mladimi aktivisti/kami iz Slovenije, intenzivno delitev idej in družbeno povezovanje in mreženje,…

Read More

Konkretni instrumenti za ljudi: Participativni proračun

Tokratna Progresivina mednarodna konferenca, ki smo jo organizirali skupaj s FEPS in neodvisen progresivni Think-tanka TASC, je bila posvečena participativnemu proračunu. Razvit v 80. letih v Latinski Ameriki se je v Evropi najprej pojavil v nekaj manjših mestih. V zadnjem desetletju pa so se mnoge lokalne skupnosti po vsej Evropi odzvale na gospodarsko in krizo predstavniške demokracije s testiranjem in uvajanjem tega novega sredstva demokratičnega sodelovanja. Danes je participativno načrtovanje proračuna resničnost za meščane in meščanke nekaterih glavnih evropskih mest:…

Read More

VOTE 16: ko nasprotniki postanejo podporniki

Volilna pravica je temeljna politična in človekova pravica ter je hkrati eden temeljnih elementov moderne demokratične in pluralne države. Ta pravica pa ni absolutna in tako kot v mnogih volilnih sistemih tudi v našem slovenskem veljajo različne omejitve, med katerimi je tudi omejitev glede starosti. Naša nacionalna ustava navaja, da je pogoj za pridobitev volilne pravice, tako v aktivni (voliti) kot pasivni obliki (biti voljen), dosežena starost 18. let. Primerjalno-pravno je naša ureditev v tem smislu identična večini volilnih zakonodaj…

Read More

Razvojno sodelovanje EU glede na Agendo 2030

Izzivi globalnega razvoja silijo EU in njene partnerje k širitvi perspektive ter k prepoznavanju dejavnikov trajnostnega razvoja. Spodbujajo nas tudi k razvijanju novih in ustvarjalnih načinov implementacije, ki bi nam lahko omogočili, da uspešno dosežemo 17 ciljev trajnostnega razvoja, o katerih se je leta 2015 dogovorila globalna skupnost. Na podlagi tega je EU izdala Novo evropsko soglasje o razvoju: Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost. Gre za evropski prevod načel in ciljev, dogovorjenih v Agendi 2030. Poleg tega je to…

Read More

Seminar Ones to Watch

Fundacija za evropske progresivne študije (FEPS) je po Pragi, Varšavi, Budimpešti in Sofiji skupaj z Društvom Progresiva tudi v Ljubljani organizirala seminar Ones to Watch. Tako smo med 7. in 9. septembrom gostili več kot 30 progresivnih politikov in političark iz Srednje in Vzhodne Evrope, ki so bili/e v svoji domovini izvoljeni/e na različne funkcije. V okviru seminarja, ki je bil osredotočen na stanje EU, s poudarkom na vlogi Srednje, in Vzhodne Evrope pri prihajajočih volitvah v EP leta 2019,…

Read More

Vloga Evropske unije pri uresničevanju Trajnostnih razvojnih ciljev

V petek, 7. julija je v Bruslju potekala konferenca na temo razvojnega sodelovanja Evropske unije s preostalimi deli sveta. Večina razprav se je vrtela okoli vloge Evropske unije pri uresničevanju Trajnostnih razvojnih ciljev, ki so jih sprejeli Združeni narodi leta 2015 in so nasledniki milenijskih razvojnih ciljev. Jernej Pikalo se je kot predstavnik Progresive v okviru konference udeležil razprave, ki jo je organizirala Evropska mreža političnih fundacij (ENoP), katere član Progresiva je. Razprava se je vrtela okoli vprašanja kakšna naj…

Read More

Vzajemni in zadružni pristop urejanja ekonomije in družbe

Foundation For European Progressive Studies (FEPS), Društvo Progresiva ter britanski zadružni think-tank Mutuo so pripravili tokratni progresivni pogovor: “Prihodnost dela – vzajemni in zadružni pristop urejanja ekonomije in družbe”. Naš gost je bil Peter Hunt, britanski laburistični politik, zadružni aktivist in mislec. Med leti 1998 in 2008 je bil generalni sekretar stranke the Co-operative Party, ki od leta 1927 na volitvah nastopa skupaj z The Labour Party. Je ustanovitelj in izvršni direktor think tanka Mutuo (www.mutuo.coop) vodilnega zagovornika vzajemnih družb,…

Read More