MEDNARODNO

Društvo Progresiva je polnopravna članica Foundation for European Progressive Studies (FEPS) in European Network of Political Foundations (ENOP).

Foundation for European Progessive Studies (FEPS) oz. Fundacija za evropske progresivne študije je evropski možganski center (think-tank). Ustanovljen je bil za čezmejno izmenjavo socialdemokratskih projektov in razvoj naprednih idej na ravni EU in držav članic.

European Network of Political Foundations (ENOP) oz. Evropska mreža političnih fundacij – neodvisnih akterjev pri spodbujanju demokracije, razvojnega sodelovanja in političnega dialoga je bil ustanovljen leta 2006 kot instrument komuniciranja in dialoga med evropskimi političnimi fundacijami in institucijami Evropske unije pa tudi akterji civilne družbe na področju spodbujanja demokracije in razvojnega sodelovanja.

Društvo Progresiva bilateralno sodeluje tudi z ostalimi političnimi fundacijami. Izpostavili bi predvsem pisarno Friedrich Ebert Stiftung v Zagrebu in Dr. Karl Renner Institut Koroška iz Celovca.