Razvojno sodelovanje EU glede na Agendo 2030

Izzivi globalnega razvoja silijo EU in njene partnerje k širitvi perspektive ter k prepoznavanju dejavnikov trajnostnega razvoja. Spodbujajo nas tudi k razvijanju novih in ustvarjalnih načinov implementacije, ki bi nam lahko omogočili, da uspešno dosežemo 17 ciljev trajnostnega razvoja, o katerih se je leta 2015 dogovorila globalna skupnost. Na podlagi tega je EU izdala Novo evropsko soglasje o razvoju: Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost. Gre za evropski prevod načel in ciljev, dogovorjenih v Agendi 2030. Poleg tega je to…

Read More

Vloga Evropske unije pri uresničevanju Trajnostnih razvojnih ciljev

V petek, 7. julija je v Bruslju potekala konferenca na temo razvojnega sodelovanja Evropske unije s preostalimi deli sveta. Večina razprav se je vrtela okoli vloge Evropske unije pri uresničevanju Trajnostnih razvojnih ciljev, ki so jih sprejeli Združeni narodi leta 2015 in so nasledniki milenijskih razvojnih ciljev. Jernej Pikalo se je kot predstavnik Progresive v okviru konference udeležil razprave, ki jo je organizirala Evropska mreža političnih fundacij (ENoP), katere član Progresiva je. Razprava se je vrtela okoli vprašanja kakšna naj…

Read More