V Poligonu smo imeli progresivnim pogovorom Modernizacija visokega šolstva – na kakšen način modernizirati visoko šolstvo, ga pripraviti na izzive prihodnosti, predvsem pa kako študentom zagotoviti primerne pogoje za študij in kakovost izobrazbe. Visoko šolstvo je eden od pomembnejših družbenih podsistemov, ki v zadnjih dvajsetih letih ni doživel prenove.

Pogovarjali so se dr. Cvetka Hedžet Toth, Žan Bokan in dr. Jernej Pikalo. Pogovor je voda Mija Javornik.