O NAS

Društvo za širjenje političnega prostora Progresiva, ali na kratko Društvo Progresiva je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, namenjeno razvoju napredne socialdemokratske misli.

Društvo Progresiva je bilo ustanovljeno maja leta 2015 z namenom druženja ljudi, ki imajo enake interese, so kritični do družbenega dogajanja in bi radi s svojim razmišljanjem pripomogli k boljši družbi. Cilj društva je razvoj socialdemokratske misli v civilni družbi.

Aktivni smo na področju različnih nepridobitnih dejavnosti, kot so: širjenje političnega prostora, osveščanje, izobraževanje, raziskovanje, organizacija dogodkov, izdajanje glasil in drugih dejavnosti, ki so potrebne za doseganje namenov in ciljev društva. 

V Društvu Progresiva smo prepričani, da je potrebno v Sloveniji in v Evropi razvijati progresivne socialdemokratske ideja in jih preko osveščanja, izobraževanja in informiranja ljudi vpeljati v javnost.

Zaradi prepričanja, da mora Slovenija postati odprta in solidarna družba in država se tudi povezujemo s svojimi somišljeniki na ravni Evropske Unije.

V preteklosti smo izvedli številne dogodke, kot so pogovori z različnimi odločevalci o aktualnih družbeno-političnih zadevah in spremembah, ki se zadevajo EU in sveta. Dolgoročno je naša želja, da se razvijemo v osrednjo platformo progresivne ideje v Sloveniji ter vplivati na javne politike, kot osrednji slovenski možganski center (think-tank) na svojem področju in vodilno politično fundacijo v Sloveniji. V ta namen se tudi zavzemamo, za ureditev delovanja in profesionalizacijo političnih fundacij v Sloveniji po zgledu drugih držav v EU.

Razvoj progresivnih idej in misli v Sloveniji je po našem prepričanju ključnen, za dolgoročni razvoj slovenske družbe. Naša želja je, da Slovenija postane napredna v svet odprta država, ki bo odprta za napredne rešitve in kjer se ne bomo bali biti drzni ter bomo sprejemali progresivne rešitve za naš vsakdan.