V okviru projekta »Pravičnost v 21. stoletju«, ki ga je Društvo Progresiva v sodelovanju z Inštitutom dr. Janeza Evangelista Kreka, Inštitutom NOVUM in Povodom, zavodom za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi ter pod pokroviteljstvom Evropske mreže političnih fundacij izvajalo v letih 2021 in 2022, je izšla publikacija z zbranimi razpravami o pravičnosti v trenutnih družbenih razmerah. Namen projekta in pričujoče publikacije je bil osvetliti aktualno družbeno situacijo in odpreti razpravo o pravičnosti kot o konceptu, ki ureja odnose v družbi; na katerih temeljnih vrednotah sloni, in po katerih načelih deluje. Cilj projekta ni bil v iskanju skupnega zaključka v obliki načel pravičnosti v 21. stoletju, saj se zavedamo izziva, ki ga to predstavlja, ampak cilj leži v razpravi kot takšni, v gradnji zavedanja o vprašanju pravičnosti in njegovem sistematičnem naslavljanju. Z namenom pridobitve različnih dojemanj pravičnosti so bili v razpravo dejavno vključeni posameznice in posamezniki, ki na družbo in njeno delovanje gledajo z različnih perspektiv in v njej uresničujejo različne interese.

Avtorji v svojih prispevkih razpravljajo o različnih vidikih in njihovih pogledih na vprašanje pravičnosti, in sicer:
dr. Jernej Pikalo, redni profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani: Pravičnost v času globalizacije;
dr. Dan Podjed, znanstveni sodelavec na ZRC SAZU: Pravičnejša pot v digitalno prihodnost;
Domen Savič, direktor zavoda Državljan D: Krivično digitalno gospodarstvo: V svetu lepega novega velikega brata;
dr. Žiga Turk, redni profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani: Za pravičnost brez pridevnikov;
mag. Samar Zughool, medkulturna trenerka in vodja projektov na Zavodu Povod: Vrednost avtonomnih družbenih in kulturnih centrov pri ohranjanju pravičnosti v prostorskem razvoju med COVID-19 in po njem: primer Ljubljane.

V želji, da tudi sami prispevate k razpravi o urejanju pravičnosti v družbi, vas vabimo, da si publikacijo, ki je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku, prenesete in na podlgi njenega prebiranja z nami delite morebitne refleksije. Veseli bomo vsakega odziva.