Na konferenci “Prihodnost dela – socialna in pravna varnost”, ki smo jo organizirali skupaj s Foundation For European Progressive Studies (FEPS), smo obravnavati družbene, socialne in politične spremembe, ki se nam obetajo zaradi tehnološke in digitalne revolucije. Kakšne bodo nove oblike dela? Kako se bo spremenila organizacija dela? Kaj bo prineslo skrajševanje delovnega časa? Je tudi v Sloveniji čas za skrajševanje delovnega časa? Kako lahko zagotovimo pravičnejšo prerazporeditev ustvarjenega? Kako naj se opredelimo do UTD?

Na našteta in mnoga druga vprašanja so nam pomagali odgovoriti:

dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

dr. Ania Skrzypek, višja znanstvena sodelavka FEPS

Peter Pogacar, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

dr. Andraž Teršek, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem

dr. Rudi Klanjšek, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru

Tjaša Pureber, Društvo Asociacija

Marko Grobelnik, nacionalni glasnik digitalnih tehnologij (preko skypa)

Simona Štravs, predsednica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije

Prihodnost dela – 1. del

Prihodnost dela – 2. del