PROGRAM

Program Društva Progresiva se razvija sproti, trenutno temelji na 3 stebrih dela. To so:

  • Progresivni pogovori
  • Progresivna predavanja
  • Progresivni laboratorij

Progresivni pogovori

So mesečna srečanja na katerih obravnavo pereče družbene teme z vidika napredne socialne demokracije. Pogovori so sestavljeni iz omizja in občinstva. V omizju vedno zagotovimo strokovnjake posameznega področja, ki naredijo uvod v tematiko,ki jo nato predebatiramo skupaj z vsemi sodelujočimi na dogodku.

Progresivna predavanja

Akademijo predstavljajo srečanja, ki so predvsem namenjena predvsem širjenju znanja, mnenj, progresivnih konceptov in socialno demokratske misli. Pripravljamo jih v obliki predavanj ali soočenj več predavateljev oz. pogledov iz različnih perspektiv. V prihodnosti želimo oblikovati tudi lastno progresivno akademijo z več izobraževalnimi moduli.

Progresivni laboratorij

Progresivni laboratorij je namenjen razvoju idej, raziskavam in publiciranju na področju tematik, ki jih v društvu obravnavamo. Znotraj progresivnega laboratorija izvajamo tudi različne projekte.