V petek, 7. julija je v Bruslju potekala konferenca na temo razvojnega sodelovanja Evropske unije s preostalimi deli sveta. Večina razprav se je vrtela okoli vloge Evropske unije pri uresničevanju Trajnostnih razvojnih ciljev, ki so jih sprejeli Združeni narodi leta 2015 in so nasledniki milenijskih razvojnih ciljev. Jernej Pikalo se je kot predstavnik Progresive v okviru konference udeležil razprave, ki jo je organizirala Evropska mreža političnih fundacij (ENoP), katere član Progresiva je. Razprava se je vrtela okoli vprašanja kakšna naj bo vloga političnih fundacij pri doseganju trajnostnih razvojnih ciljev in kako lahko politične fundacije pomagajo Evropski komisiji pri teh naporih. Jernej Pikalo je izpostavil pomen in vlogo trajnostnih razvojnih ciljev pri načrtovanju razvoja ne samo v državah v razvoju, ampak tudi v razvitih državah. V vzhodni in srednji Evropi zaostajamo pri uresničevanju teh ciljev, še najbolj pereče pa je, da večina prebivalstva z njimi sploh ni seznanjena. Politične fundacije lahko odigrajo pomembno vlogo pri informiranju in razpravah o trajnostnih razvojnih ciljih v domačih okoljih, predvsem pa lahko s svojimi izkušnjami in ob sodelovanju z Evropsko komisijo naredijo veliko za njihovo promocijo in udejanjanje.