Izzivi globalnega razvoja silijo EU in njene partnerje k širitvi perspektive ter k prepoznavanju dejavnikov trajnostnega razvoja. Spodbujajo nas tudi k razvijanju novih in ustvarjalnih načinov implementacije, ki bi nam lahko omogočili, da uspešno dosežemo 17 ciljev trajnostnega razvoja, o katerih se je leta 2015 dogovorila globalna skupnost. Na podlagi tega je EU izdala Novo evropsko soglasje o razvoju: Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost. Gre za evropski prevod načel in ciljev, dogovorjenih v Agendi 2030. Poleg tega je to politični dokument in močna politična izjava, ki v jasnem in ostrem jeziku potrjuje predanost Evropske unije demokraciji, človekovim pravicam in dobremu upravljanju.

Agenda 2030 za trajnostni razvoj je univerzalno vodilo, primerno tako za države v razvoju kot tudi članice EU. Za dosego napredka pri implementaciji ciljev trajnostnega razvoja in globalne blaginje zahteva enako mero predanosti ter vpletenosti. Evropske državljane je treba vplesti v globalne izzive, kot so odprava revščine, prehranska varnost, podnebne spremembe, demokratične družbe in enakost spolov, ter povečati njihovo dovzetnost do teh izzivov.

Hkrati pa begunsko vprašanje v Evropi, slabo nadzorovan migracijski tok in notranji izzivi odražajo tesno povezavo med notranjo ter zunanjo varnostjo in poudarjajo pomembnost izvedljivih razvojnih politik.

Konferenca, ki jo je organiziral ENoP in njegovi članici Društvo Progresiva ter IJEK, Slovenija, se je osredotočala na prizadevanja EU, da prilagodi svojo politiko dinamičnemu globalnemu kontekstu, kjer se razvojno sodelovanje sooča z znatnimi težavami in nasprotujočimi interesi ter mu pogosto primanjkuje medsebojne odvisnosti in javne podpore.

Posnetek konference si lahko pogledate spodaj.

Pogovor European Network of Political Foundations (ENoP) z naslovom "EU Development Cooperation in light of the Agenda 2030 and EU-Africa Strategy ahead of the EU-AU Summit," ki jo organiziramo skupaj z Inštitutom dr. Janeza E. Kreka.

Objavil/a Društvo Progresiva dne 20. november 2017